Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΤΑΜ για περιορισμό πτήσεων στην Αλεξανδρούπολη στις 8 Δεκεμβρίου 2017 (αφορά ιπταμένους)

A3308/17
- A TEMPORARY RESTRICTED AREA IS ESTABLISHED WITHIN ATHINAI FIR
WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS: - LATERAL LIMITS: 411342N0251202E 405606N0251155E 405241N0253106E
411109N0255219E ALEXANDROUPOLIS TMA AFFECTED.
-VERTICAL LIMITS: GND-05000FT.
-TYPE OF RESTRICTION: SECURITY REASONS.-REMARKS: FLIGHTS OF STATE ACFT,HOSPITAL FLIGHTS AND FLIGHTS OPERATING IFR ARE  NOT AFFECTED.
-ALL GENERAL AVIATION TRAFFIC OPERATING VFR IN THE ABOVE MENTIONED AREA IS SUSPENDED.
-UAS FLIGHTS ARE NOT PERMITTED. GND - 05000FT AMSL, 08 DEC 07:00 2017 UNTIL 08 DEC 21:00 2017.

CREATED: 06 DEC 08:30 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: