Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Διαγωνισμός για τοποθέτηση Φωτοσημαντήρων μετά των Αγκυρίων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Συνοπτικός Διαγωνισμός με Έγγραφες (ενσφράγιστες) Προσφορές και με Κριτήριο Κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή, για την Πόντιση/ Τοποθέτηση Φωτοσημαντήρων μετά των Αγκυρίων τους, στο Δίαυλο Ναυσιπλοΐας Προσβάσεων Λιμένα Αλέξανδρούπολης προκηρύχτηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Διακήρυξη του Διαγωνισμού: DIAKIRYKSI_GIA_ALEKSANDROYPOLI_1.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: