Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

«Κυματική διαταραχή και βελτίωση συνθηκών ελλιμενισμού στον λιμένα Αλεξανδρούπολης»


Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018,  στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης  πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού με τον επιστημονικά υπεύθυνο της μελέτης « ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»  κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑ , καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Στη συνάντηση  έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί, των συμπερασμάτων που εξήχθησαν και των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να αναληφθούν για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού, σε μία χρονική στιγμή που ο Οργανισμός υλοποιεί προγράμματα χρηματοδότησης τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στον λιμένα, για την εξυπηρέτηση μικρών και μεσαίων σκαφών αναψυχής, με στόχο την αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού της περιοχής.
Δεν υπάρχουν σχόλια: