Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου κ. Αναστασία Γκαρά σχετικά με την αδυναμία χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τελούν υπό κατάσχεση

Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου φέρνει στο προσκήνιο η Βουλευτής Έβρου Α. Γκαρά το ζήτημα της αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος για τους πολίτες με χρέη προς το Δημόσιο, οι οποίοι είναι δικαιούχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό κατάσχεση. Το ζήτημα αφορά ένα μεγάλο μέρος συμπολιτών μας, οι οποίοι όντας ήδη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω των οφειλών, μπαίνουν σε μια ιδιόμορφη διαδικασία χρήσης του τραπεζικού τους λογαριασμού, την οποία και ορίζει το κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα ξεχωριστά.
Συγκεκριμένα, η κα. Γκαρά αναδεικνύει το γεγονός πως έχοντας θεσπίσει ουσιαστικά στο παρελθόν ως ακατάσχετεςμόνο τις καταθέσεις ενός και μοναδικού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δηλωθέντος ως ακατάσχετου λογαριασμού και μέχρι του ύψους των 1250 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προελεύσεως αυτών (δηλαδή ανεξάρτητα από το εάν αφορούν ποσά μισθοδοσίας, σύνταξης ή περιοδικά καταβαλλόμενου ασφαλιστικού βοηθήματος), χωρίς να έχει προβλεφθεί το ακατάσχετο του καθεαυτού λογαριασμού, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους πολίτες, και κυρίως δίνεται στη δυνατότητα στο κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα να αντιμετωπίζει τους πελάτες του μεμονωμένα, χωρίς να προστατεύονται τα ίσα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οφειλέτη εν γένει.
Η θέσπιση του ακατάσχετου ποσού των 1250 ευρώ έχει ως σκοπό κάθε φυσικό πρόσωπο να διασφαλίσει ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης, ακόμη και αν ο μισθός του είναι κατώτερος ή ανώτερος αυτού. Ωστόσο, έχει εντοπιστεί πως σε κάποια πιστωτικά ιδρύματα οι όροι της χρήσης του λογαριασμού κάθε πελάτη, στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί κατάσχεση, είναι άκρως περιοριστικοί, σε αντίθεση με άλλα ιδρύματα όπου δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιείται το ποσό των 1250 ευρώ με τον τρόπο που επιθυμούν οι πελάτες, χωρίς κανένα περιορισμό.
Από τη μία ο οφειλέτης δεν έχει πλέον καθόλου το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την κάρτα ανάληψής του, καθώς ουσιαστικά ο λογαριασμός παραμένει "μπλοκαρισμένος", δεν μπορεί  να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, με αποτέλεσμα να αποκλείεται και από τη δυνατότητα "χτισίματος" του αφορολόγητου, καθώς κατά την ετήσια φορολογική του εκκαθάριση δεν θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει το ποσοστό της ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή που προβλέπεται ώστε να εκμεταλλευτεί την έκπτωση του αφορολόγητου ποσού.
Από την άλλη  δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους σε άλλα Τραπεζικά Ιδρύματα να χρησιμοποιούν το ποσό των 1250 ευρώ με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν (αναλήψεις, μεταφορές, ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές, χρήση της χρεωστικής κάρτας για αγορές κ.ά.) χωρίς αυτό να προκαλεί κανένα πρόβλημα στον υφιστάμενο κανονισμό για τους ακατάσχετους λογαριασμούς.
Η κα. Γκαρά, μαζί με ακόμη 37 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνυπογράφουν, θέτει βασικά ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομικών  τόσο για τις ενέργειες, στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των πολιτών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, όσο και για τις προθέσεις του Υπουργείου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος για τους οφειλέτες με λογαριασμούς υπό κατάσχεση, με στόχο κυρίως τη συγκέντρωση της ελάχιστης δαπάνης ώστε να εξασφαλίζεται η έκπτωση του αφορολόγητου ποσού.
Η υπεράσπιση και η προστασία των πολιτών που έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, αποτελεί για την Κυβέρνηση σημαντική προτεραιότητα και για το λόγο αυτό οι διευκρινίσεις, αλλά και οι ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος, από το Υπουργείο Οικονομικών είναι απαραίτητες ώστε όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, οφειλέτες ή μη, να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους κατά τις τραπεζικές και οικονομικές τους συναλλαγές.
Δεν υπάρχουν σχόλια: