Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Η γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ. για τα δύο έκτακτα δρομολόγια Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

Η γνωμοδότηση του υπ’ αριθ. 04/26/5/2017 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) για τα δύο νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη για το χρονικό διάστημα από 19-6-2017 έως 3-9-2017:
ΘΕΜΑ 23
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ-Δ/Ρ «ΖΕΦΥΡΟΣ» ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΑΠΟ 19-06-2017 ΕΩΣ 03-09-2017
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΘΕΜΑ 24
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΑΠΟ 19-06-2017 ΕΩΣ 03-09-2017
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: