Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ποια τύχη θα έχει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μετά το τέταρτο μνημόνιο;

Με συνοπτικές διαδικασίες και πριν συμπληρωθεί εβδομάδα από την κατάθεση, το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου 2017, του σχεδίου νόμου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», δηλαδή του 4ο Μνημονίου, ήδη έγινε νόμος του κράτους και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Είναι ο Νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017).
   Τελικά, και με το γράμμα του νόμου, το λιμάνι μας παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε, δηλαδή, εκεί που είχε ενταχτεί από το Νοέμβριο του 2011, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2501 Β /4-11-2011), μαζί με άλλα έντεκα λιμάνια που λειτουργούν ως Οργανισμοί Λιμένα  Α.Ε. (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας).
  Το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, στα πλαίσια και των τριών προηγουμένων μνημονίων προχώρησε στην πώληση του 67 % των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ. Τώρα, έμειναν στο χαρτοφυλάκιό του, τα υπόλοιπα δέκα λιμάνια, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας.
   Στο νέο μνημόνιο (Νόμος 4472/2017), και συγκεκριμένα στο άρθρο 81, δεν γίνεται καμία αναφορά για τα δέκα αυτά λιμάνια, παρά μόνο για τα αεροδρόμια. 
   Πριν από μερικούς μήνες, στην Αλεξανδρούπολη, θεσμικοί φορείς και μη, παρουσίαζαν ως επιτυχία το γεγονός ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης φεύγει από το ΤΑΙΠΕΔ και εντάσσεται στο νέο Υπερ –ταμείο. (σ.σ η επίσημη ονομασία του είναι Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε).
    Όμως, σύμφωνα με το νέο μνημόνιο, αυτό δεν συμβαίνει.
   Ποιος θα μας πει, αν η παραμονή του λιμένα Αλεξανδρούπολης στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε,  είναι τελικά κέρδος ή ζημιά ;

Αλεξανδρούπολη    19  Μάιου 2017

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)


Δεν υπάρχουν σχόλια: