Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Δέλτα Έβρου: Πρόγραμμα προσέλκυσης αναπαραγωγής για Τυτώ

Η ποικιλία των βιοτόπων του Δέλτα του Έβρου παρέχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για άφθονη τροφή αλλά παρουσιάζει έλλειψη κατάλληλων σημείων για τη φωλεοποίηση κάποιων ειδών.
Πρόσφατα, έπειτα από πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της BIRDWING (Birdwatching in Northern Greece) με σκοπό την προσέλκυση της αναπαραγωγής των Τυτώ και φυσικά την υποστήριξη της παρουσίας τους στο Δέλτα του Έβρου έγινε τοποθέτηση τριών τεχνητών φωλιών από το προσωπικότου Φορέα Διαχείρισης σε κτίρια και δέντρα σε διαφορετικούς οικοτόπους.
Οι φωλιές θα παρακολουθούνται από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και προσδοκούμε το εγχείρημα προσέλκυσης και αναπαραγωγής των  Τυτώ να έχει επιτυχία!


Δεν υπάρχουν σχόλια: