Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Νέο Δ.Σ. Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. της 19ης Μαρτίου 2017 κ. Νικόλαου Πινάτζη, συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από προτάσεις, τοποθετήσεις των μελών του και συζήτηση  το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος:                             Νικόλαος Πινάτζης
Αντιπρόεδροι:                       Ελευθέριος Τσινταράκης
Ιουλία Μαλακόζη – Φανφάνη
Γραμματέας:                          Αναστασία Οικονομίδου
Ταμίας:                                   Πέτρος Αλεπάκος
Μέλη:                                      Ιωάννης Φυντανίδης
Βύρων Καζακίδης
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του νέου Δ.Σ. για τη λειτουργία του Συλλόγου και αποφασίστηκε να εκδοθεί το Δελτίο Τύπου με τα ονόματα του νέου Δ.Σ. και να σταλούν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους φορείς και τις συνεργαζόμενες με το Σύλλογο Τράπεζες.
Για τα παραπάνω συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:
Ο Πρόεδρος                                                   Οι Αντιπρόεδροι


Ν.Α. Πινάτζης                         Ε. Τσινταράκης    Ι. Φανφάνη-Μαλακόζη

Ο Ταμίας                                                         Η Γραμματέας


Π. Αλεπάκος                                                   Α. Οικονομίδου


Τα Μέλη


Ι. Φυντανίδης       Β. Καζακίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια: