Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Κλειστό το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λόγω της κακοκαιρίας

Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 του ν.4009/2011 «αρμοδιότητες του Πρύτανη»,
αποφάσισε, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Δευτέρα 9 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.
Tα Τμήματα του Δ.Π.Θ. να φροντίσουν για την αναπλήρωση του διδακτικού έργου.Δεν υπάρχουν σχόλια: