Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Στην SKY EXPRESS η γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σητεία από 01/10/2016 μέχρι 31/03/2017

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε  τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στις οποίες το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο έφτασε κατά μέσο όρο τα 36 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Συγκεκριμένα το συνολικό αντιστάθμισμα που θα καταβληθεί
βάσει της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ανέρχεται περίπου σε 9 εκατομμύρια ετησίως, έναντι 45 εκατομμυρίων ετησίως που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα .
Για την γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σητεία δεν υπεβλήθησαν προσφορές ή δεν προέκυψε ανάθεση από τη διαγωνιστική διαδικασία, διενεργήθηκε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκμετάλλευση της γραμμής, με την αεροπορική εταιρεία SKY EXPRESS, από 01/10/2016 μέχρι 31/03/2017 έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος 320.782 ευρώ.
Παράλληλα προκηρύχθηκε νέα διαγνωστική διαδικασία για την εκμετάλλευσή της από 01/04/2017 έως 31/03/2021.
Δεν υπάρχουν σχόλια: