Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη εκδήλωση για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων

Μια ακόμη εκδήλωση συνδιοργανώθηκε το Σάββατο 4 Μαρτίου από την οργάνωση μας  και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης  με θέμα αυτή  τη φορά  την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων . Εισηγητές ήταν ο δήμαρχος κ. Λαμπάκης που μίλησε για την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων,  και  ο Δρ Κώστας Νικολάου καθηγητής- σύμβουλος περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο Ελεύθερο ανοικτό πανεπιστήμιο που αναφέρθηκε στην διαχείριση των απορριμμάτων από τους



πολίτες για τους πολίτες. Προηγήθηκε εισαγωγική ενημέρωση από την οργάνωση μας   για την έννοια   τους στόχους  και τις προτεραιότητες  της κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων, που μπορεί να γίνει πράξη με την συνεργασία  Δήμου-  τοπικών φορέων - ενεργών πολιτών.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολίτες και εκπρόσωποι οργανώσεων από την Καβάλα, τη Δράμα την Κομοτηνή και την Ορεστιάδα, καθώς και από τους οικισμούς της  Παλαγίας του Αβαντα και τον οικισμό Ποντίων  που είναι οι πλησιέστεροι στον χώρο επεξεργασίας των σκουπιδιών. Αρκετοί από αυτούς πήραν τον λόγο και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Τονίσθηκε μεταξύ άλλων ότι σημειώθηκε και σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην  αποπεράτωση των απαραίτητων έργων ,καθώς και στη διάθεση των πιστώσεων που απαιτούνται.
Ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίθηκε από πολλούς η εισήγηση του Κ. Νικολάου  που έκλεισε με τις φράσεις .Η κοινωνική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί μηχανισμό ανύψωσης του πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών καλλιεργώντας τη συλλογικότητα, την ηθική και την αξία του «εμείς» σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομισμού του «εγώ» που ενισχύεται ακόμη περισσότερο με πολιτικές κερδοσκοπικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου  ως άμεσες προτεραιότητες για την εφαρμογή της κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων θέτει
Α) την ενημέρωση- ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή , και για την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή τους ώστε να εξασφαλίσουμε την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και τα οικονομικά οφέλη των πολιτών από  αυτή την διαχείριση.
Β)  Με ευθύνη- πρόσκληση του Δήμου να γίνουν δράσεις κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου που ήδη εκπόνησε ο Δήμος.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Με τον τίτλο κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων  που επιλέξαμε για την σημερινή εκδήλωση εννοούμε  την διαχείριση εκείνη που εξυπηρετεί την κοινωνία η οποία παράγει τα αστικά απορρίμματα .Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα σκουπίδια έχουν μια κάποια αξία γιατί περιέχουν υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Εφόσον μάλιστα περάσουν από κάποια επεξεργασία τότε παράγονται νέα προϊόντα  δηλαδή παράγεται νέος πλούτος. Τα σκουπίδια αυτά (αστικά στερεά απορρίμματα) παράγονται από τους πολίτες και ασφαλώς ανήκουν ιδιοκτησιακά στους πολίτες.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις πολύ δύσκολα  μπορεί να αμφισβητηθούν τεκμηριωμένα και να ανατραπούν.  .Ας προχωρήσουμε  τώρα στο ερώτημα. Ποιος πρέπει να διαχειρίζεται τα σκουπίδια; Πολύ δίκαια και λογικά τα απορρίμματα πρέπει να  διαχειρίζονται από τους παραγωγούς – ιδιοκτήτες, δηλαδή τους πολίτες που απαρτίζουν την τοπική κοινωνία. Έτσι επιλέγουμε την κοινωνική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων. Αν αναρωτηθούμε πως μπορεί να γίνει πράξη αυτή η επιλογή, τότε ή θα προχωρήσουμε σε σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης  (ΚΟΙΝΣΕΠ), η θα προτιμήσουμε τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης ( Δήμος)  με τις συλλογικότητες της τοπικής κοινωνίας  και με ενεργούς πολίτες που αφιλοκερδώς θα προσφερθούν.
Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες αυτής της συνεργασίας;  1) Άμεσος κοινωνικός έλεγχος. 2)Συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό σχεδιασμό.
 Ποιοί θα είναι  οι κύριοι στόχοι της συνεργασίας Δήμου-τοπικών φορέων-πολιτών; 1)Το μέγιστο δυνατό οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, και συλλογικό όφελος 2) Η κομποστοποίηση των οικιακών οργανικών αποβλήτων (φυτικά αποφάγια  και κλαδέματα) στον χώρο παραγωγής τους (οικιακή κομποστοποίηση). Ήδη στην Αλεξανδρούπολη  εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό  Εφόσον επεκταθεί τότε σε ποσοστό περίπου  40% θα μειωθεί η μεταφορά των απορριμμάτων ,και είναι προφανές το οικονομικό όφελος του Δήμου και των δημοτών.3)Η προληπτική  διαλογή των απορριμμάτων για να ακολουθήσει η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση. Αυτές οι διεργασίες συνεπάγονται νέες θέσεις εργασίας.
Η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης  με τις συλλογικότητες της τοπικής κοινωνίας και τους πολίτες  είναι απαραίτητη γιατί χωρίς αυτή τα αποτελέσματα θα είναι φτωχά και το πρόγραμμα δαπανηρό. Δεν μπορείς να μιλάς για κοινωνική διαχείριση χωρίς να εμπλέκεται η κοινωνία στη διαδικασία αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων. Δεν νοείται κοινωνική διαχείριση με πολίτες- καταναλωτές παθητικούς και αδιάφορους. Δεν πρέπει να περιμένουμε την ως δια μαγείας εξάλειψη της παθητικής και αδιάφορης στάσης σε μια μέρα .Είναι απαραίτητη η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συμμετοχή  για την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή τους   ώστε να εξασφαλίσουμε την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και τα οικονομικά οφέλη από αυτή την διαχείριση. Αν δεχόμαστε  ότι σημειώθηκε στο παρελθόν ολιγωρία , θα πρέπει να αρχίσει άμεσα η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση των πολιτών. Εξάλλου και ο Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων προβλέπει  με ευθύνη- πρόσκληση του Δήμου να γίνουν δράσεις κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου. Με την ενημέρωση αυτή συμβάλλουμε για να συσταθεί ένα δίκτυο συνοικιακής κομποστοποίησης  σε αστικές περιοχές που δεν υπάρχουν κατοικίες με αυλές. Αυτή η προοπτική  εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες πόλεις . Μέσα από την ενημέρωση αυτή θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι η διαχείριση κοντά στους τόπους παραγωγής των σκουπιδιών μειώνει σημαντικά τις δαπάνες μεταφοράς τους που επιβαρύνουν τους δημότες.
 Κλείνοντας την εισαγωγική  ενημέρωση για την κοινωνική διαχείριση των Αστικών αποβλήτων ας σημειώσουμε ότι η εκτίμηση του ΠΕΣΔΑ  για την ετήσια παραγόμενη ποσότητα αστικών αποβλήτων έως το 2020 ανέχεται  για τον Δήμο μας σε 28240 τόνους και για τον Δήμο Σουφλίου σε5300. Σύνολο 33400.Οι πόροι για την εγκατάσταση μπορούν να αντληθούν από το ΕΠΠΕΡΑ, καθώς και από τα ΠΕΠ  ΑΜ- ΘΡ.  Η αρχική έγκριση προέβλεπε ποσότητα για επεξεργασία στην Αλεξανδρούπολη που ανέρχονταν σε 155.000 τόνους  και το κόστος εγκατάστασης σε 100  εκατομμύρια  εβρό.  Από τους  33400 τόνους που θα παραχθούν σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ένα σημαντικό ποσοστό δεν θα χρειαστεί να μεταφερθεί για επεξεργασία αν εφαρμόσουμε αυτά που αναφέρθηκαν.


 Οικολογική Εταιρεία Έβρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: