Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Η άγονη Αλεξανδρούπολη – Σητεία προκηρύχτηκε με 700.000 ευρώ µέγιστο καταβλητέο οικονοµικό αντιστάθµισµα

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για 3 άγονες γραμμές. Θα ανατεθούν από Οκτώβριο 2017 έως Σεπτέμβριο 2021
Η ΥΠΑ, εάν και κάλεσε σε ελεύθερες διαπραγματεύσεις και χωρίς να προηγηθεί η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, τις Olympic Αir, Sky Express και Astra, για την ανάθεση 3 άγονων γραμμών την περίοδο από 1η Απριλίου 2017 έως 10 Σεπτεμβρίου 2017, προχώρησε – παράλληλα – στηνπροκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2017 έως 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Οι 3 άγονες γραμμές (Άκτιο-Σητεία, Αλεξανδρούπολη-Σητεία και Ρόδος-Κως-Κάλυμνος-Λέρος-Αστυπάλαια) θα ανατεθούν, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, σε αναδόχους έως τον Σεπτέμβριο του 2017 και από εκεί και μετά, οι ανάδοχοι θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, τo µέγιστο καταβλητέο οικονοµικό αντιστάθµισµα, ετησίως, ανά γραµµή καθορίζεται ως ακολούθως:
-Αλεξανδρούπολη – Σητεία στο ποσό των 700.000 ευρώ,
-Άκτιο -Σητεία στο ποσό των 700.000 ευρώ,
-Ρόδος-Κως-Κάλυµνος-Λέρος-Αστυπάλαια στο ποσό των 1.300.000 ευρώ.
Η πρόσκληση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, έως τις 30 Ιουνίου 2017, κανένας αεροµεταφορέας δεν θα εκδηλώσει πρόθεση εκμετάλλευσής τους χωρίς να λάβει οικονοµικό αντιστάθµισµα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: