Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ετήσια Γενική Συνέλευση στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ‘’Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης’’ καλεί όλα τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Kυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης με τα παρακάτω  θἐματα ημερήσιας διάταξης:
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοίνωση ισολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016
Ανακοίνωση προϋπολογισμού 2017
Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
Συζήτηση και έγκριση ή απόρριψη των υπ. αριθμ.1,2,3,4 θεμάτων
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού ‘’η απαρτία στη Γενική Συνέλευση καθορίζεται με βάση κατάλογο των τακτοποιημένων ταμειακά μελών’’ που μπορούν να καταβάλλουν την συνδρομή τους μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Σύμφωνα με την απόφαση, που έλαβε το Δ.Σ στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2017- εκτιμώντας τις οικονομικές δυσχέρειες της εποχής- τακτοποιημένα ταμειακά μέλη ορίζονται όσα μέλη έχουν καταβάλλει τουλάχιστον  τη συνδρομή των ετών 2016-2017.
 Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη.


Ο πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας
Ν. Α. Πινάτζης                                                        Οικονομίδου ΑναστασίαΔεν υπάρχουν σχόλια: