Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

«Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων» στο Επιμελητήριο Έβρου

Το Επιμελητήριο Έβρου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων» την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στις 18:30 (4ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη).
Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης (ΔΙ.ΦΟ.Π.), ο οποίος εστιάζει σε επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και σε παραδοσιακά επαγγέλματα πουχάνονται στο πέρασμα του χρόνου, ενώ αξίζει να προστατευθούν. Την παρουσίαση θα κάνει ο Διευθυντής του ΔΙ.ΦΟ.Π., κος Άγγελος Τόλκας.
Το Επιμελητήριο Έβρου ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των χιλιάδων μελών του και της οικονομίας διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό, αλλά και κεντρικό επίπεδο, θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βασικός στόχος του ΔΙ.ΦΟ.Π. είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους, που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Έβρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλ. 2551035848 (εσωτ. 5), αρμόδιος ο κ. Αντώνης Μινάρδος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: