Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Στιγμές αγωνίας ζουν οι οικογένειες των Στρατιωτικών που υπηρετούν στο Έβρο με συζύγους Εκπαιδευτικούς .

Δημοσιεύουμε αυτούσια επιστολή που λάβαμε:
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ) Έβρου και το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ αδιαφορώντας για τον νόμο περί συνυπηρέτησης (Νόμος 2946/2001 Άρθρο 21, Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4139/2013, άρθρο 91) στον οποίο αναγράφεται ότι, «επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης
υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους» , τοποθετεί τις συζύγους στην Σαμοθράκη αλλά και στις ποιο απομακρυσμένες σχολικές Μονάδες απόστασης 2 και πλέον ωρών.
Διευκρινίζεται ότι η χρήση του όρου περιοχή αποδίδεται πάντα με την έννοια της γεωγραφικής έκτασης και στην συγκεκριμένη περίπτωση των Στρατιωτικών είναι η φρουρά ή με την έννοια της μετάθεσης ο Δήμος, λόγω της επιχειρησιακής ετοιμότητας που πρέπει να έχουν.
Η τοποθέτηση από την ΠΕ Έβρου σε σχολεία της Σαμοθράκης και σχολεία απόστασης άνω των 2 ωρών από την συζυγική στέγη, δεν συνάδει με το σχετικό νόμο, ακυρώνει την ουσία του πνεύματος που είναι η συνυπηρέτηση και η προστασία της οικογενειακής συνοχής, δημιουργεί δυσεπίλυτα οικογενειακά προσωπικά και οικονομικά πρόβλημα και επιπλέον θέτει σε καθημερινό κίνδυνο τις ζωές λόγω της πολύωρης μετακίνησης.

Με εκτίμηση,
Θανάσης | ikazoum@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: