Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Σε Γενική Συνέλευση & ΕΚΛΟΓΕΣ η Ε.ΠΟ.Φ.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. θα πραγματοποιήσει η ΕΠΟΦΕ την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στην οδό 14ης Μαΐου 78.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α) Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ανάλυση οικονομικού απολογισμού προηγουμένου έτους 2015.γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση του έτους που πέρασε.
δ) Έγκριση προϋπολογισμού επομένου έτους 2016.
ε) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Ορισμός τόπου επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ζ) Προτάσεις των εκπροσώπων των μελών.
η) Ακολουθούν οι ανά τριετία αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
1). Ο κάθε φορέας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από δύο (2) εκπροσώπους, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιεί κατά την ημέρα της Γ.Σ. με ειδικό έγγραφο όπου αναγράφονται και οι αναπληρωτές τους και έχουν τριετή θητεία.
2). Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου ανέρχεται στα 20€ η οποία δύναται και να καταβληθεί κατά την είσοδο σας στη Γ.Σ., ενώ (Άρθρο 7ο β) όταν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, η διαγραφή γίνεται αυτόματα. Η επανεγγραφή του γίνεται με αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 4 και εφ’ όσον καταβάλει την εγγραφή και την συνδρομή του τρέχοντος έτους (δηλαδή σύνολο 60 ευρώ).
3). Κάθε φορέας οφείλει να φέρει στη Γενική Συνέλευση και την σφραγίδα του.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.ΕΔεν υπάρχουν σχόλια: